Current track

Title

Artist


PBO RAAD

Per 3 september 2019 heeft de Liemerse Omroepstichting, handelend onder de naam RTV Favoriet, een nieuw Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO)

Het PBO heeft binnen de omroep de taak om het media-aanbodbeleid te bepalen en te controleren of dat beleid ook daadwerkelijk is uitgevoerd.
Het PBO zorgt er met zijn vaststelling van het media-aanbodbeleid voor dat de lokale omroep de met het media-aanbod nagestreefde doelstellingen haalt en de doelgroepen bereikt conform hetgeen is opgenomen in de Mediawet. Ons PBO bestaat op dit moment uit de volgende leden;

  • Antje de Meij (Etnische minderheden)
  • Bram Eijmans (Werkgevers)
  • Denny Elfring (Jongeren)
  • Frans Gerbrands (Sport en Recreatie)
  • Gerda vd. Sluis-Uffing (Ouderen)
  • Harrie Storms (Maatschappelijk zorg en Welzijn)
  • Nel van der Zouwen (Kerkgenootschappen)
  • Yvonne Kaats de Swart (Kunst en Cultuur)

Voor nadere informatie over de taken en verantwoordelijkheden van het PBO kunt u de volgende link gebruiken
https://www.stichtingnlpo.nl/sites/default/files/inline-files/Modelreglementpbo2017_0.docx×

Powered by WhatsApp Chat

×