Current track

Title

Artist


Kringlooplandbouw

Written by on 4 september 2020

We horen er steeds meer over: Kringlooplandbouw. Klinkt spannend, maar wat houdt het nu eigenlijk in?

De hoofdlijnen zijn:

  • Zo weinig mogelijk kunstmest en meer ruimte voor de inzet van dierlijke mest;
  • Ook akkerbouwers de mogelijkheid bieden voor een optimalere inzet van dierlijke mest;
  • De boer zelf laten bepalen wanneer en met welke methode de dierlijke mest wordt aangewend;
  • Zo weinig mogelijk krachtvoer aanvoeren, zoveel mogelijk restromen en het stimuleren van voer uit de regio;
  • Opheffen van regels die een optimaal bouwplan, samenwerking tussen sectoren en eenvoudige grondruil tussen bedrijven in de weg zit;
  • Een bouwplan gericht op maximale CO2-vastlegging en zo weinig mogelijk emissie van lachgas;
  • Stimuleren van stallen gericht op een betere mestkwaliteit: af van drijfmest en toewerken naar compost?;
  • Investeren in zonnepanelen en windmolens op het boerenerf, want die verstoren de bedrijfskringloop niet.

Het principe is dat de kringloop van bodem-plant-dier-mest gesloten wordt. Dit is belangrijk om de landbouw te kunnen verduurzamen. Boeren die al op deze manier werken, laten zien hoe de bodemvruchtbaarheid wordt verbeterd, efficiency wordt verhoogd, verliezen beperkt en er succesvol natuurinclusief en grondgebonden gewerkt kan worden, maar bovenal wordt aangetoond dat deze manier van boeren heel goed samengaat met een beter economisch rendement. De sleutels tot dat succes zijn een goede kwaliteit mest, een optimaal functionerend bodemleven en integraal werken en denken.

Ook in onze regio komt er steeds meer animo voor deze mooie manier van boeren. Zou het niet mooi zijn als op termijn alle boerenbedrijven op deze manier werken? Om het aantrekkelijker te maken voor boeren om om te schakelen heeft de overheid besloten om diverse ondersteunende maatregelen te nemen, zodat het voor boeren aantrekkelijker wordt gemaakt om te verduurzamen of te stoppen met het bedrijf. Het lijkt allemaal veel, en misschien soms onzinnig, want wat zouden wij op dit kleine stukje aarde nou kunnen veranderen aan de klimaatverandering. Misschien is dat ook deels wel zo, maar als iedereen zo denkt, dan gebeurt er niets en dat is simpelweg geen optie meer.

(bron: kringlooplandbouw.nl)


Continue reading

×