Current track

Title

Artist


Invasieve plantensoorten

Written by on 21 augustus 2020

Invasieve planten komen van nature niet in Nederland voor. Meestal komen deze soorten door menselijk handelen in ons land terecht door transport, handel en toerisme.

Meestal dat niet zo erg, omdat de planten niet kunnen overleven in ons klimaat. Het wordt een probleem als een plant zich wel thuis voelt in ons klimaat en zich permanent kan vestigen. Door het ontbreken van natuurlijke vijanden in de vorm van voor die plantensoort schadelijke schimmels, insecten en plantensoorten kunnen ze zich heel snel vermeerderen en voor veel schade en overlast zorgen, omdat ze sterk woekeren en daardoor moeilijk te bestrijden zijn.

De meeste invasieve plantensoorten zijn oever- en waterplanten, vaak aangeschaft als aquarium/vijverplant en later in sloot/vijver weggegooid omdat het te hard groeit. , zoals bijvoorbeeld de grote waternavel. Prachtige waterplant maar geldt als schadelijk voor onze inheemse waterplanten, omdat ze worden verdrongen en er zuurstoftekort kan ontstaan, wat onder andere tot vissterfte kan leiden.

Naast waterplanten zijn er – in mindere mate – ook planten die “op het droge” groeien die voor grote problemen kunnen zorgen. Sommige soorten komen vaak voor op drogere terreinen zoals spoordijken, braakliggende terreinen en wegbermen, maar ook bij oevers, aan bosranden, rivierkribben en op dijktaluds. De aanwezigheid dit soort planten kan ertoe leiden dat ondergroeiende planten verdwijnen en de hoeveelheid bodemdieren vermindert. Sommige soorten kunnen zelfs schade veroorzaken aan gebouwen, leidingen en infrastructuur. Voorbeelden hiervan zijn de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw.

De Japanse duizendknoop wordt internationaal tot de honderd meest invasieve soorten gerekend. Deze plant is in staat om door scheuren via de fundering huizen binnen te groeien en zelfs door asfalt heen te breken. Het probleem met deze plantensoort is dat er maar een klein stukje wortel nodig is om een nieuwe plant te doen ontkiemen, dus door transport van grond of machinaal maaien kan de plant zeer gemakkelijk worden verspreid.

Wat kunt u doen als u een Japanse duizendknoop op een kleine plek in uw tuin ontdekt?

  • Probeer de plant te verzwakken door de stengels meerdere keren per groeiseizoen af te knippen. Gooi dit snoeiafval niet in de groenbak maar in het restafval, zodat het wordt verbrand
  • Graaf de plant uit en probeer alle uitlopers zo secuur mogelijk te verwijderen
  • In het ergste geval kunt u een wettelijk toegestaan onkruidbestrijdingsmiddel gebruiken aan het eind van het groeiseizoen.

De Reuzenberenklauw komt vooral voor langs waterlopen,, wegen en spoorwegen en is ongetwijfeld een prachtige plant die tot wel 5 meter hoog kan worden, met grote bladeren en enorme witte bloemschermen. Helaas veroorzaakt deze plant veel overlast, zowel voor omgeving als gezondheid. De stoffen in de reuzenberenklauw kunnen ernstige brandwonden veroorzaken. Ook kunnen oevers en taluds instabiel worden, omdat de ondergroei wordt verdrongen en de bodem in de wintertijd onbeschermd bloot komt te liggen.

Heeft u reuzenberenklauw in de tuin dan mag u die best laten staan, maar het is erg belangrijk dat er geen zaden worden gevormd waardoor de plant zich kan vermeerderen. Echter, vanwege de omgevings- en gezondheidsschade is het beter om de planten te verwijderen. Steek de plant 15 tot 20 centimeter onder de grond af en herhaal dit desnoods enkele keren in het seizoen. Zorg voor beschermende kleding die het hele lichaam bedekt: regenpak, laarzen, handschoenen en een goede veiligheidsbril die uw ogen kan beschermen voor de irriterende sappen.

Op dijkhellingen tussen Zevenaar en Pannerden probeert men deze prachtige, maar vervelende planten onder controle te houden door ze te laten opeten door een kudde schapen, maar tenzij u een enorme tuin heeft die overwoekerd is, is dat geen optie voor particulieren.

(Bron: WUR)


×